Porwr Pwyllgorau

Current committees

Calendr Cyfarfodydd
Dyddiadau holl gyfarfodydd y cyngor a chyrff allanol.

Blaengynlluniau
Manylion y blaengynlluniau a gyhoeddwyd gan y cyngor, sy'n rhestru'r penderfyniadau allweddol y bwriedir eu gwneud dros y tri mis nesaf.

Penderfyniadau gan y Cabinet, cynghorau, ac yn y blaen or Penderfyniadau Swyddogion
Chwiliwch am benderfyniadau a wnaed gan naill ai cyrff penderfynu (fel y Cabinet) neu gan swyddogion y cyngor.

Chwiliwch y Dogfennau
Defnyddiwch eiriau allweddol i chwilio am ddogfennau sy’n ymwneud ag unrhyw fater penodol y gallai fod gennych ddiddordeb ynddo.

Pwyllgorau
Defnyddiwch y dolenni isod er mwyn cael mynediad at agendâu a chofnodion cyfarfodydd blaenorol ar gyfer pwyllgorau penodol, yn ogystal ag adroddiadau’r swyddogion a drafodwyd: