Manylion y penderfyniad

PROPOSED AMENDMENT TO PRIMARY SCHOOL CATCHMENT AREA - LLANDENNY VILLAGE

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Statws Penderfyniad: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cytunwyd y dylai’r ardal sydd wedi ei heffeithio (atodiad 1) gael ei osod yn rhan o’r dalgylch ar gyfer   Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Brynbuga yn sgil y rhesymau a nodir yn yr adroddiad.  

 

Cytunwyd y dylid diwygio dalgylch yr ysgol gynradd o’r 1af Medi 2024  yn unol gyda Pholisi Derbyn i Ysgolion Cymru (Gorffennaf 2013), sydd yn datgan “Rhaid  ymgynghori ar drefniadau derbyn ar gyfer pob ysgol a gynhelir rhwng 1af Medi a’r 1af Mawrth, a’u cadarnhau erbyn 15fed Ebrill o’r flwyddyn ysgol (y ‘flwyddyn benderfynu’) ) sy’n dechrau ddwy flynedd cyn y flwyddyn ysgol y bydd y trefniadau’n berthnasol iddi.”

Awdur yr adroddiad: County Councillor Martyn Groucutt

Dyddiad cyhoeddi: 08/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 08/03/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 08/03/2023 - Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Accompanying Documents: